fbpx

Сьогодні в юридичній компанії «МАТКОВСЬКА ТА ПАРТНЕРИ» за участю екс заступника начальника одного з міського відділу Державної виконавчої служби та члена нашої команди ЮРІЯ ЛАТИШЕВА  було проведено консультації для громадян з питань порядку та особливостей стягнення боргу в примусовому порядку, якщо боржник ухиляється від виконання взятих на себе зобов’язань.

З огляду на обговорені питання, вважаємо за необхідне висвітлити найбільш актуальні нюанси, які повинні враховуватись, як на стадії укладання договорів, так і тоді коли настає час звертатись до юристів за допомогою щодо примусового стягнення боргу.


По-перше необхідно пам’ятати, що відповідно до вимог статті 1047 Цивільного кодексу  України ДОГОВІР ПОЗИКИ УКЛАДАЄТЬСЯ в письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, – незалежно від суми.

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Згідно із частиною першої статті 1049 Цивільного кодексу України позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти в такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, в такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Таким чином, письмова форма договору позики з огляду на його реальний характер є доказом не лише факту укладення договору, але й факту передачі грошової суми позичальнику.


У разі коли позичальник не виконує взятого на себе зобов’язання в обумовлені строки та не повертає борг настає СТАДІЯ СТЯГНЕННЯ БОРГУ.

На початку цієї стадії необхідно пам’ятати, про строки позовної давності, це строк на протязі якого у позикодавця є законне право звернутися із вимогою до позичальника, тобто пред’явити позов про стягнення боргу до суду.

Вимоги до складання позовної заяви викладені в цивільному процесуальному кодексі України, та все ж краще звернутись за допомогою до юристів практиків, які обізнані про нюанси, за недотримання яких суд може повернути позов на доопрацювання, а це зайве витрачання Вашого часу.

Після подання позову до суду, відвідавши не одне судове засідання, а можливо апеляційні й касаційні оскарження та дочекавшись рішення суду ухваленого на Вашу користь, необхідно отримати в суді виконавчий лист про стягнення затвердженого судом бору, на підставі цього виконавчого листа в подальшому розпочнеться завершальна стадія судового процесу, це СТАДІЯ ВИКОНАННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ.


Відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) (далі — рішення) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України «Про виконавче провадження» випадках — на приватних виконавців.

Нюанс, який необхідно враховувати на початку виконання судового рішення, це перевірка відповідності виконавчого листа, який видається судом, вимогам до виконавчого документа, які передбачені Законом України «Про виконавче провадження». Це назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім’я, по батькові та посада посадової особи, яка його видала, дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ, тощо.

Треба пам’ятати, що у разі не відповідності виконавчого документу цим вимогам, виконавець відмовить Вам у відкритті виконавчого провадження та поверне виконавчий лист, що також спричинить для Вас витрачання зайвого часу для усунення недоліків в суді та повторного пред’явлення виконавчого листа до виконання.

Після прийняття виконавчого листа до виконання, виконавець розпочинає сукупність дій визначених в Законі України «Про виконавче провадження», що спрямовані на примусове виконання рішень і проводяться на підставах, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, які відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.


Проаналізувавши отримані консультації, та розуміючи, що висвітлені в цій статті нюанси це лише видимий край айсбергу того, що необхідно пройти за для реального повернення боргу, робимо висновок про доцільність звернення з таким питання до фахівців, які обізнані про інструменти та нюанси на всіх стадіях стягнення заборгованості та зможуть мінімізувати витрачання Вашого часу, виключаючи Ваші турботи, відмови, скарги, повернення, повтори, виправлення, тощо…

 

З повагою,

Юридична Компанія «Матковська та Партнери»