fbpx

Юридична компанія “Матковська  та партнери”  роз’яснює процедуру встановлення МАФів

 

 

Процедура видачі

паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності.

 

Паспорт прив’язки тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності  видається   відповідно   до   наказу  Мінрегіону   України  21.10.2011

№ 244 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності».

Почнемо з визначення термінів:

1.1. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі — ТС) — одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

пересувна ТС — споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

схема благоустрою ТС — схема, виконана замовником у довільній формі на топографо-геодезичній основі М 1:500 із зазначенням заходів щодо благоустрою та озеленення території, прилеглої до ТС (розташування квітників, під’їздів, урн, влаштування дорожнього покриття або мощення фігурними елементами мощення тощо);

стаціонарна ТС — споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 кв. м;

типові ТС — види ТС, виконані за проектами повторного використання.

замовник — суб’єкт господарювання, який має намір розмістити ТС на підставі паспорта прив’язки ТС;

паспорт прив’язки ТС — комплект документів, у яких визначено місце встановлення ТС на топографо-геодезичній основі М 1:500, схему благоустрою прилеглої території;

 

  1. Порядок отримання паспорта прив’язки тимчасової споруди:

2.1. Підставою для розміщення тимчасової споруди (далі ТС)  є паспорт прив’язки.

2.2. Замовник, який має намір встановити ТС, звертається до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації із відповідною заявою у довільній формі про можливість розміщення ТС.

2.3. До заяви додаються:

— графічні матеріали із зазначенням бажаного місця розташування ТС, виконані замовником  у   довільній формі на  топографо — геодезичній   основі

 М 1:500 кресленнями контурів ТС з прив’язкою до місцевості;

— реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

2.4. Відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової споруди, будівельним нормам визначає відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації, протягом п’ятнадцять робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

 Про відповідність намірів  щодо місця розташування ТС будівельним нормам замовник повідомляється відділом  містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації письмово або замовнику надається аргументована відмова щодо реалізації намірів розміщення ТС.

2.5. У разі отримання позитивного висновку замовник звертається до виконавчого комітету відповідної сільської, селищної  ради із заявою про дозвіл на встановлення тимчасової споруди.

2.6. Для оформлення паспорта прив’язки замовник звертається до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації через центр надання адміністративних послуг при Маньківській районній державній адміністрації  із додатковою заявою щодо оформлення паспорта прив’язки ТС, до якої додає:

схему розміщення тимчасової споруди;

ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС), які виготовляє суб’єкт господарювання, що має ліцензію на виконання проектних робіт, або архітектор, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

схему благоустрою прилеглої території, складену замовником або суб’єктом підприємницької діяльності, який має відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

технічні умови щодо інженерного забезпечення (за наявності), отримані замовником у балансоутримувача відповідних інженерних мереж.

Зазначені документи замовником отримуються самостійно.

2.7. Паспорт прив’язки ТС оформлюється відділом містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви.

2.8. Час, витрачений на підготовку та подачу до відділу схеми розміщення ТС, ескізів фасадів ТС та отримання технічних умов щодо інженерного забезпечення (за наявності), схеми благоустрою прилеглої території, не входить в строк підготовки паспорта прив’язки ТС.

2.9. Паспорт прив’язки включає:

схему розміщення ТС, виконану на топографо-геодезичній основі у масштабі 1:500, а також схему благоустрою прилеглої території;

ескізи фасадів ТС у кольорі М 1:50 (для стаціонарних ТС);

технічні умови щодо інженерного забезпечення ТС, отримані замовником у балансоутримувача відповідних мереж;

реквізити замовника (найменування, П. І. Б., адреса, контактна інформація).

Цей перелік документів є вичерпним.

2.10. Паспорт прив’язки підписується начальником відділу містобудування,  архітектури та житлово-комунального господарства  районної державної адміністрації.

2.11. При оформлені паспорта прив’язки ТС забороняється вимагати від замовника додаткові документи та отримання ним погоджень, не передбачених законом та цим Порядком.

2.12. Паспорт прив’язки ТС не надається за умов:

подання неповного пакета документів;

подання недостовірних відомостей;

Ненадання паспорта прив’язки з інших підстав не допускається.

2.13. Паспорт прив’язки видається на безоплатній основі.

2.14. Строк дії паспорта прив’язки визначається відділом  містобудування,  архітектури та житлово-комуналшьного господарства районної державної адміністрації відповідно до містобудівної документації.

2.15. Продовження строку дії паспорта прив’язки здійснюється за заявою замовника до відділу, шляхом зазначення нової дати, підпису та печатки у паспорті прив’язки.

2.16. Встановлення ТС здійснюється відповідно до паспорта прив’язки.

2.17. Відхилення від паспорта прив’язки ТС не допускається.

2.18. Відновлення благоустрою замовником є обов’язковим.

2.19. Після розміщення ТС замовник подає до виконавчого комітету відповідно сільської, селищної ради  письмову заяву,  у якій зазначає, що він виконав вимоги паспорта прив’язки.

2.20. Дія паспорта прив’язки призупиняється за таких умов:

необхідність проведення планових ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, — з обов’язковим попередженням власника ТС за один місяць та наданням тимчасового місця для розміщення такої ТС;

необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на земельній ділянці, на якій розміщена ТС, — без попередження.

2.21. Дія паспорта прив’язки ТС анулюється за таких умов:

недотримання вимог паспорта прив’язки при її встановленні;

невстановлення ТС протягом 6 місяців з дати отримання паспорта прив’язки;

надання недостовірних відомостей у документах, зазначених у пункті 9.

2.22. Розміщення ТС самовільно забороняється.

2.23. У разі коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації  з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив’язки у частині ескізів фасадів. Відділ розглядає нові ескізи фасадів ТС впродовж десяти робочих днів з дня подання такої заяви та за відсутності обґрунтованих заперечень візує нові ескізи фасадів ТС.